Bemanning och beredskapstider

Instruktion för remitterande läkare

Personal på plats

Radiolog

Måndag-fredag kl 07-16

Sjuksköterskor/undersköterskor

Måndag – fredag kl 07-22
Lördag, söndag, helgdag kl 09-18

Personal jourtid

Radiolog i beredskap på LE

Måndag – fredag kl. 16-22
Lördag-söndag samt helgdagar kl. 07-22

Radiolog i beredskap på BFC-rtg, Akademiska

Alla dagar kl 22-07

Sjuksköterska och undersköterska (”personal”) i beredskap

- Måndag – torsdag kl. 22-07
- Fredag kl. 22-09
- Lördag kl. 18-09
- Söndag kl 18-07

Beredskap

Beredskapen omfattar den akuta verksamheten inom CT, Konventionell samt
ULJ. Om vi har kompetens och möjlighet, kan även MR bli aktuell.
Alla undersökningar som önskas utföras under personalens beredskap,
sanktioneras först hos bakjour KC/MC, i dialog med radiolog.
Patienter som bedöms behöva radiologisk undersökning inom mindre än 60
minuter, under beredskapstid, vidarebefordras till BFC-RTG på Akademiska.

Rädda Hjärnan

Endast under tid som röntgen är bemannad med radiolog kl 07-16 vardagar

Vad bör radiolog kontaktas för, eller inte?

Kontakta vid:
- CT-undersökningar, med undantag CT Hjärna med blödningsfråga
- Ultraljud/MR
- Genomlysning t.ex phlebo

Behöver inte kontakta:
- Konventionella undersökningar inkl lungor.
- CT Hjärna med blödningsfråga

Dessa bedöms i första hand av remitterande, och i andra hand den egna
bakjouren. Vid behov kontaktar bakjouren radiolog för hjälp med diagnostiken.