Tips för ifyllande av kontaktanmälan vid smittspårning

Vid osäker identitet på kontakt som index uppgivit och då en anmälan ska göras till Smittskyddsläkaren, är det här exempel på information som kan hjälpa oss att identifiera kontakten.

Kön

Viktigt att vi får veta vilket kön kontakten har, då det inte är självklart pga att:

 • vi inte vet den sexuella läggningen
 • förnamnet kan användas av båda könen
 • namnet är utländskt

Sannolikt smittöverföringsdatum

Viktigt att vi får veta på ett ungefär när den sannolika smittöverföringen skett. Perosnen som ska anmanas att lämna prov kan redan vara provtagen och vi har då möjlighet att kontakta laboratoriet. Om index har svårt att minnas när, fråga tex. 

 • dag, månad, år
 • årstid; höst, vinter, vår, sommar
 • före eller efter midsommar, jul, nyår, påsk, valborg etc.
 • "stor händelse" tex inom sporten, OS, VM eller inom musiken, popgrupp som spelat, musikfestival, konsert, TV-prgoram som visats nära tillfället etc. 

Träffades var?

 • i Uppsala eller på någon annan ort i Sverige/utomlands
 • hemma hos någon
 • på krogen eller liknande
 • prostitution

Namn

Namnet behöver inte vara rättstavat, vi kan söka fonetiskt i befolkningsregistret.

 • smeknamn
 • om möjligt lämna början eller slutet på efternamn eller meddela att det är ett vanligt -sson namn eller ett ovanligt svenskt namn
 • namn från annat land

Ålder

Ålder på kontakten är mycket viktig att få, den hjälper oss att begränsa vid sökning i befolkningsregistret.

 • ange ålder eller födelseår på kontakten så exakt som möjligt
 • eller att kontakten är jämngammal med-, yngre än-, äldre än index (vi behöver då index födelseår)
 • fråga efter månad/dag då kontakten är född alternativt om index känner till vilket stjärntecken kontakten har

Adress

 • gatunamn/postnummer, antal trappor
 • boende i innerstaden eller annan stadsdel så som Svartbäcken, Flogsta, Gottsunda etc.
 • har ursprung från annan ort, annat land

Om index varit hemma hos kontakten kan en beskrivning av området vara oss till hjälp, tex

 • nära en viss station; tåg, busshållplats
 • nära eller bredvid en viss affär, park, sportanläggning eller annan speciell byggnad
 • parallellgator, korsningar
 • beskrivning av huset som kontakten bor i

Telefonnummer

 • vi har möjlighet att få  uppgift på ett hemligt nummer
 • om ni har tillgång till internet kan ni själva söka på webbplatsen www.hitta.se, om namnet inte stämmer med uppgivna kontakt, kan abonnemanget tillhöra en anhörig som vi då kan hitta i befolkningsregistret.

Skola, arbetsplats, yrke

Om vi får reda på vilken skola kontakten går i eller har gått, har vi möjlighet att kontakta skolsköterskan som i sin tur kan hjälpa oss med identifiering. Får vi veta arbetsplats/yrke har vi möjlighet att söka kontakt den vägen.

Hobby/fritidsintressen/bil-MC-ägare/föräldrarnas namn/syskon/gift/har antal barn/utseende/ursprung osv.

All information kan vara till hjälp när vi tar kontakt med personen per telefon. Vi har också möjlighet att söka i befolkningsregistret på tidigare adresser, föräldrar, syskon osv. 

Sociala medier

Namn på facebook, instagram m.fl. Beskrivning av profilbild. Vi har möjlighet att söka och kontakta personer i många olika forum.  

Kontakt

Smittskyddsenheten