Infektioner A-Ö

Här listas några av de sjukdomar som finns enligt smittskyddslagen. Under varje sjukdom finner du en kort information, länkar till dokument, interna och externa webbsidor.

Infektioner A-Ö

Kontakt

Smittskyddsenheten

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00

Hitta på sidan