Infektioner A-Ö

Här listas några av de sjukdomar som finns enligt smittskyddslagen. Under varje sjukdom finner du en kort information, länkar till dokument, interna och externa webbsidor.

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala