Infektioner

Sjukdomar som lyder under smittskyddslagen.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga. 

Länk till Folkhälsomyndigheten.se

Kontakt

Smittskydd

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala