Influensa - Nyheter

Här publiceras nyheter för Uppsala län om influensa.

Influensavaccin säsongen 2020-2021

Årets vaccination mot säsongsinfluensan kommer att inledas den 3 november. På grund av den rådande situationen med covid-19 bör riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal prioriteras för vaccination mot säsongsinfluensan fram till och med slutet av november 2020. Åtgärder måste också vidtas så att risken för smittspridning minskar vid vaccinationstillfället. Från 1 december och framåt kommer övriga personer att kunna erbjudas vaccination. 

Förlängt - sista dag för ersättning vid influensavaccination är 14 mars. För att täcka upp om influensan kommer sent har smittskyddsläkaren beslutat att förlänga sisa dag för influensavaccinering från sista februari till 14 mars.  

Årets upphandlade vaccin är Vaxigrip TETRA och innehåller stammarna: 

  • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019-likt virus (A(H1N1)pdm09).
  • A/Hong Kong/2671/2019-likt virus (A(H3N2).
  • B/Washington/02/2019-likt virus (linjetyp B/Victoria).
  • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata).
Leverantör ATC-kod Produktnamn Beredningsform Styrka Fp.stl
Sanofi Pasteur J07BB02 Vaxigrip Tetra PFS M NÅL 0,5 ml 1 x 0,5ml
Sanofi Pasteur J07BB02 Vaxigrip Tetra PFS M NÅL 0,5 ml 10 x 0,5ml

Vaccinbeställning

Vaccin från Sanofi AB beställs från: Oriola kundservice

Vaccinbrist

Information om bristande tillgång på influensavaccin (pdf).

Influensainformation inför säsongen 2020/2021

Här är presentationen som visades på den digitala influensainformationen. 
Presentation inför influensasäsongen 2020/2021 (pdf).

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper Folkhälsomyndigheten (pdf).

För kommunal hälso- och sjukvård

Vaccinering i särskilt och ordinärt boende (pdf).

Bedömningsunderlag för vaccination, blankett (pdf).

Användande av Tamiflu på SÄBO (pdf).

Påminnelse om vikten av influensavaccin till gravida

Gravida kvinnor efter vecka 16 i graviditeten har ökad risk att drabbas av allvarlig influensa och tillhör därför riskgrupp som bör erbjudas vaccination. Vaccinationen är gratis!

Informationsblad till gravida kvinnor, på svenska, Folkhälsomyndigheten (pdf).

Ett kunskapsunderlag för vaccination av gravida, Folkhälsomyndigheten.

Beredskapsplan vid influensaepidemi

Beredskapsplan vid influensaepidemi (docplus).

Gäller för Akademiska sjukhuset.

Översättningar andra språk

Influensainformation riktad till gravida finns på följande språk:

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala