Influensa - Nyheter

Aktuell information om vaccination mot säsongsinfluensa.

Influensavaccin 

 Principerna för vaccination och de grupper som erbjuds kostnadsfri vaccination följer Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer: Vaccination mot influensa — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Influensainformation säsongen 2021/2022

Här är presentationen som visades på den digitala influensainformationen. 
Presentation inför influensasäsongen 2021/2022 (pdf).

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper Folkhälsomyndigheten.se

För vaccination och behandling

Robotlösning för ordination och dokumentation i Cosmic. Kontakta oss för mer information. 

Regionövergripande hälsodeklaration (docplus).

Användande av Tamiflu på SÄBO (pdf).

Påminnelse om vikten av influensavaccin till gravida

Gravida kvinnor efter vecka 16 i graviditeten har ökad risk att drabbas av allvarlig influensa och tillhör därför riskgrupp som bör erbjudas vaccination. Vaccinationen är gratis!

Informationsblad till gravida kvinnor, på svenska, Folkhälsomyndigheten (pdf).

Ett kunskapsunderlag för vaccination av gravida, Folkhälsomyndigheten.

Beredskapsplan vid influensaepidemi (för Akademiska sjukhuset)

Beredskapsplan vid influensaepidemi (docplus).

Översättningar andra språk

Influensainformation riktad till gravida finns på följande språk:

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala