Influensa - Nyheter

Här publiceras nyheter för Uppsala län om influensa.

2020-02-24 Influensavaccination upphör 6 mars 2020

Säsongsinfluensan är nu igång. Både på nationell och regional nivå har antalet fall ökat senaste veckorna även om influensasäsongen hittills varit lugn jämfört med tidigare säsonger.
Smittskyddsläkaren sätter därför sista vaccinationsdatum till 6 mars 2020. Influensavaccination av riskgruppspatienter efter den 6 mars kommer inte att subventioneras av Region Uppsala.

För kommunal hälso- och sjukvård

Vaccinering i särskilt och ordinärt boende
Bedömningsunderlag för vaccination
Användande av Tamiflu på SÄBO 

Påminnelse om vikten av influensavaccin till gravida

Gravida kvinnor efter vecka 16 i graviditeten har ökad risk att drabbas av allvarlig influensa och tillhör därför riskgrupp som bör erbjudas vaccination. Vaccinationen är gratis!
Informationsblad till gravida kvinnor, på svenska 
Informationsblad till gravida kvinnor, på engelska 
Ett kunskapsunderlag för vaccination av gravida

Beredskapsplan vid influensaepidemi

Beredskapsplan vid influensaepidemi
Gäller för Akademiska sjukhuset

Översättningar andra språk

Influensainformation riktad till gravida finns på följande språk:

Kontakt

Smittskyddsenheten

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00