Grundutbildning STI smittspårning samt sjukdomslära

Startdatum 2024-02-15
Slutdatum 2024-02-15
Tid 08:30 - 16:00
Plats Hedstrandsalen, ingång 70, Akademiska sjukhuset
Anmäl dig
  • Grundutbildning STI smittspårning samt sjukdomslära
  • 50 platser
  • För dig som smittspårar STI (framför allt klamydia) på din enhet/mottagning