Ökning av invasiva grupp A-streptokocker

2024-02-06

Under 2023 har man sett ett ökat antal fall med invasiva grupp A-streptokocker i Sverige.

Kontakt