RSV-vaccination

2023-09-14

Nya rekommendationer september 2023. Folkhälsomyndigheten rekommenderar RSV vaccin till riskgrupper över 60 år och alla över 75 år.  

  • De godkända vaccinen är Abrysvo eller Arexvy.
  • Det finns inga hälsoekonomiska beräkningar än och det är i nuläget inte aktuellt med kostnadsfri vaccination.

  • Det finns ingen nationell rekommendation för vaccination av gravida (Abrysvo) för passiv immunisering av spädbarn, vilket vaccinet också är godkänt för.

Personer från 75 år rekommenderas vaccination mot RS-virus — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Fortsatt process för vaccinering mot RS-virus | SKR

Abrysvo och Arexvy – vaccination mot RS-virus till äldre (janusinfo.se)

Frågor och svar om RSV