Amöbainfektion, patientinformation

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Vad är amöbainfektion?

Amöbainfektion är en tarminfektion som orsakas av en parasit som heter Entamoeba histolytica och som kan orsaka diarréer, ibland blodiga, och ont i magen. Man kan även vara smittad utan att få några symtom. I mycket sällsynta fall kan infektionen spridas till andra organ, vanligtvis levern. Infektionen kan behandlas med antibiotika.

Hur blir man smittad och när är man smittsam?

Amöbainfektion smittar genom mat eller dryck som innehåller amöbaparasiten, eller genom nära kontakt med smittad person. Nästan alla som upptäcks ha amöba har smittats vid längre utlandsvistelse i tropiska eller subtropiska områden.

Parasiten finns i tarmen och kommer ut med avföringen. Smittsamheten är störst vid diarré och minskar när symtomen avtar. Det är därför viktigt att du är extra noga med din hand- och toaletthygien.

Arbetar du inom vård/omsorg eller med oförpackade livsmedel är det särskilt viktigt att du stannar hemma tills diarréerna har upphört och avföringen är normal.

Genom att följa nedanstående hygienråd kan den som är besvärsfri oftast vara i arbete, skola eller barnomsorg.

Vad du ska tänka på för att inte smitta andra:

  • Arbeta inte när du har diarré.
  • Tvätta händerna ordentligt efter toalettbesök, innan du hanterar livsmedel och före måltid.
  • Använd flytande tvål och egen handduk eller engångshandduk.
  • Håll toalettstol och tvättställ rengjorda.
  • Om blöjbarn är smittbärare, tvätta händerna noga efter blöjbyten. Håll skötbordet väl rengjort. Använda blöjor paketeras i plastpåse, som slängs med vanliga sopor.
  • Du bör inte bada i pool/bassäng förrän det gått minst en vecka sedan diarréerna upphört och avföringen blivit normal.
  • Barn med diarré ska inte vara på förskola, men de kan som regel återgå till barnomsorgen när de är helt besvärsfria.
  • Arbetar du med oförpackade livsmedel är du enligt europeisk livsmedelslagstiftning skyldig att omedelbart meddela din arbetsledare om din smitta.

Amöbainfektion är en så kallad smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att medverka vid smittspårning som syftar till att hitta smittkällan eller andra personer som kan ha blivit smittade.

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala