Giardiainfektion, patientinformation

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Vad är Giardia?

Giardia är en tarmparasit som kan orsaka diarré, illamående, gaser och uppkördhet i buken. Tiden från det man blir smittad till man blir sjuk brukar vara en till två veckor. Man kan även vara smittad utan att märka det. Infektionen kan behandlas med antibiotika. Giardia kan finnas kvar i tarmen under lång tid om man inte får behandling.

Hur blir man smittad och när är man smittsam?

Giardia smittar vanligtvis genom mat eller dryck som innehåller parasiten. Giardia dör vid upphettning, varför mat och dryck som är väl kokt eller stekt inte innebär någon risk. Parasiten finns i avföringen och kan också smitta från person till person. Det är därför viktigt att vara noga med hand- och toaletthygienen. Smittsamheten är störst vid diarré och minskar snabbt när man får antibiotikabehandling. Vanligast är att man blivit smittad under utlandsresa men smittspridning i Sverige förekommer också.

Genom att följa nedanstående förhållningsregler och hygienråd kan den som fått antibiotikabehandling och är symtomfri oftast arbeta, gå i skola eller förskola.

Vad ska du tänka på för att inte smitta andra?

Förhållningsregler och hygienråd:

  • Du ska inte arbeta när du har diarré.
  • Tvätta händerna ordentligt efter toalettbesök, innan du hanterar livsmedel och före måltid.
  • Använd flytande tvål och egen handduk eller engångshandduk.
  • Håll toalettstol och tvättställ rengjorda.
  • Om blöjbarn är smittbärare, tvätta händerna noga efter blöjbyten. Håll skötbordet väl rengjort. Använda blöjor paketeras i plastpåse som slängs med vanliga sopor.
  • Du ska inte bada i pool/bassäng förrän det gått minst en vecka sedan diarréerna upphört och avföringen blivit normal.
  • Barn med diarré ska inte vara på förskola, men kan som regel återgå till barnomsorgen om de är stabilt symtomfria efter antibiotikabehandling. Förskolebarn ska provtas cirka tre veckor efter att antibiotikabehandlingen avslutats.
  • Arbetar du med oförpackade livsmedel är du enligt europeisk livsmedelslagstiftning skyldig att omedelbart meddela din arbetsledare om din smitta.

Giardiainfektion är en så kallad allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger dig och att medverka vid smittspårning som syftar till att hitta smittkällan eller andra personer som kan ha blivit smittade.

Du kan begära att smittskyddsläkaren i ditt län omprövar förhållningsreglerna. Innan en sådan prövning är klar måste du följa de regler som du fått.

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala