Hepatit A, patientinformation

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Vad är hepatit A?

Hepatit A orsakas av ett virus som ger inflammation i levern och oftast även gulsot. Barn i förskoleåldern kan vara infekterade helt utan symtom. Infektionen läker utan behandling och man blir i regel helt frisk igen.

Hur blir man smittad och när är man smittsam?

Viruset finns i avföringen och sprids oftast genom mat och vatten som förorenats. Smittan kan också spridas från person till person. De flesta har smittats utomlands. Du är smittsam från två veckor före till en vecka efter att du blivit gul, men även infekterade personer som inte får symtom är smittsamma. Den som en gång haft hepatit A har ett livslångt skydd mot sjukdomen. En person som utsatts för smitta kan skyddas av vaccin eller gammaglobulin om detta ges inom två veckor från smittotillfället.

Vad ska du tänka på för att inte smitta andra?

Förhållningsregler och hygienråd

  • Tvätta händerna ordentligt efter toalettbesök, innan du hanterar livsmedel och före måltid.
  • Använd flytande tvål och egen handduk eller engångshandduk.
  • Håll toalettstol och tvättställ rengjorda.
  • Om blöjbarn är smittbärare, tvätta händerna noga efter blöjbyten. Håll skötbordet väl rengjort. Använda blöjor paketeras i plastpåse, som slängs med vanliga sopor.
  • Du ska inte laga mat åt andra, arbeta med oförpackade livsmedel eller inom vård och omsorg när du är smittsam.
  • Smittsamt barn ska inte vistas på förskola.
  • Arbetar du med oförpackade livsmedel är du enligt europeisk livsmedelslagstiftning skyldig att omedelbart meddela din arbetsledare om din smitta.

Infektion med hepatit A är så kallad allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger dig och medverka vid smittspårning som syftar till att hitta smittkällan eller andra personer som kan ha blivit smittade. Du kan begära att smittskyddsläkaren i ditt län omprövar förhållningsreglerna. Innan en sådan prövning är klar måste du följa de regler som du fått.

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala