Meningokockinfektion, Profylaxinformation till närstående

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Meningokocksjukdomen är en akut insättande febersjukdom, som brukar ge hjärnhinneinflammation med svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet. Patienten är ofta omtöcknad och förvirrad och sjukdomen kan i svåra fall leda till medvetslöshet. Den allvarligaste formen kännetecknas av blodförgiftning med utslag och sjunkande blodtryck. Sådana patienter behöver omedelbart omhändertagande på sjukhus och det krävs snabb behandling med antibiotika, vanligen penicillin.

Efter genomgången, behandlad sjukdom blir de flesta patienterna friska, men svåra fall kan någon gång få kvarstående skador på hjärna och nervsystem. Även andra organ kan skadas. Smittsamheten minskar snabbt vid insatt antibiotikabehandling. Den som har fått behandling mot meningokocksjukdom är inte längre smittsam.

Nära kontakter till den insjuknade, huvudsakligen familjemedlemmar, ges ofta antibiotika i förebyggande syfte för att förhindra insjuknande. Den behandlingen ska ges så snart som möjligt, för risken för fler insjuknande är störst i nära anslutning till det första sjukdomsfallet. Effekten av sådan antibiotikaprofylax är god för familjemedlemmarna, men inte helt säkerställd i annan liknande miljö såsom förskolemiljö. I äldre barngrupper såsom skolklass är effekten av antibiotikaprofylax aldrig visad. Andra som delat bostad med patienten (ätit, sovit och bott ihop, exempelvis rumskamrat på läger eller liknande) kan också behöva kontakta läkare för att erhålla antibiotikaprofylax.

Det finns också vaccin, men bara mot vissa grupper av meningokockbakterierna. Sådant vaccin ger därför inte skydd mot alla sorter av meningokocksjukdom. Efter vaccination dröjer det dessutom någon vecka innan skydd mot sjukdomen uppnås. Vaccin brukar därför bara ges då en epidemi befaras.

Det viktigaste rådet är att personen som den senaste veckan varit i nära kontakt med patienten skall vara uppmärksamma på symtom på meningokockinfektion. Vid feber och/eller förkylningssymtom eller tecken på så kallad ”maginfluensa” bör man omgående söka läkare.

Information till vården

Information om händelsen behöver ofta ges till de vårdenheter som kan tänkas kontaktas av misstänkta nyinsjuknande såsom lokala vårdcentraler, jourmottagningar, sjukvårdsrådgivningen (1177), barnklinik, infektionsklinik.
Denna information förmedlas ofta enklast av smittskyddsenheten.

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

Hitta på sidan