Syfilis, patientinformation

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Varför har du fått denna information?

Du har blivit, eller misstänks ha blivit, smittad med syfilis. Det här bladet innehåller information om syfilis, hur den botas och vad du behöver göra.

Vad är syfilis?

Syfilis orsakas av en bakterie som oftast sätter sig på slemhinnorna eller huden på, i eller vid könsorganet, ändtarmsöppningen eller munnen. Bakterien kan också finnas i blodet. Man kan ha syfilis i flera år utan att veta om det.

Hur kan jag ha fått syfilis?

Syfilis sprids framförallt genom oskyddat samlag, antingen slidsamlag eller analsamlag, och vid munsex. Om du är gravid finns det en risk att du kan smitta ditt barn under graviditeten. Alla gravida erbjuds provtagning för syfilis under tidig graviditet. Syfilis smittar inte via kläder, handdukar eller på toaletter, eftersom bakterien inte överlever utanför kroppen. Man kan bli smittad av syfilis flera gånger.

Märker jag om jag fått syfilis?

Många som har smittats har inga symtom och de märker då inte att de har infektionen. Några får sår på, i eller vid könsorganet, ändtarmsöppningen eller munnen. Ett sådant sår läker oftast av sig självt efter några veckor. En del får utslag på kroppen och ofta även i handflator och på fotsulor. Även när en person inte har symtom är syfilis smittsamt. Vid sex är obehandlad syfilis smittsamt under ett år efter smittotillfället. Smitta under graviditet och via blod kan också ske senare.

Är syfilis farligt?

Utan behandling kan syfilis ge allvarliga skador i olika organ.

Hur botas syfilis?

Syfilis botas med antibiotika (sprutor eller tabletter). Tar du medicinen som du ska och följer de råd du fått, försvinner infektionen. Behandlingen är gratis. Du måste komma tillbaka till mottagningen om du får ett återbesök. Ett nytt prov kan också behöva tas för att se att infektionen är borta.

När du har syfilis får du inte riskera att smitta någon. Säkrast är att inte ha samlag eller annan typ av sex innan läkaren säger att du är botad. Om du ändå har sex, måste du berätta för den personen att du har syfilis och ni måste använda skydd (kondom/femidom).

Syns det vid provtagning att jag har haft syfilis?

Om du tar syfilisprov senare, kommer det alltid att synas att du har haft syfilis. Ett annat slags syfilisprov visar då om du har blivit smittad igen.

Smittspårning - vad betyder det?

Det är mycket viktigt att hitta personer som har syfilis så att de kan få behandling, dels för att minska risken för skador (se ovan) och dels för att infektionen inte ska spridas till flera. Om du har syfilis måste du därför berätta för en smittspårare vem eller vilka som du har haft samlag/sexuell kontakt med ett år tillbaka och ibland längre. Det du säger till smittspåraren är hemligt (sekretess). De personer som du berättar om kommer inte att få reda på vem du är. De kommer bara att få veta att de måste testa sig.

Syfilis finns i smittskyddslagen – vad betyder det?

I smittskyddslagen finns förhållningsregler som ska stoppa sjukdomar som syfilis, så att de inte sprids till andra. Du som har, eller misstänks ha syfilis, måste följa dessa förhållningsregler från din läkare:

  • Du måste komma på återbesök om läkaren säger det.
  • Du måste berätta för någon du har sex med att du har/kanske har syfilis.
  • Du måste använda skydd om du har sex innan din provtagning/behandling är färdig.

Om du har fått en förhållningsregel som du tycker är fel, kan du ta kontakt med smittskyddsläkaren i din region.

Vill du veta mer?

Mer information om syfilis finns på

  • 1177.se
  • folkhalsomyndigheten.se
  • umo.se (ungdomsmottagningen på nätet)
  • youmo.se 

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala