TBE - fästingburen hjärninflammation, patientinformation

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Vad är TBE, fästingburen hjärninflammation?

Sjukdomen orsakas av ett virus som kan drabba hjärnan och hjärnhinnorna. På engelska heter sjukdomen ”Tick-borne Encephalitis” som förkortas TBE, och den förkortningen används ofta även i Sverige. För att undersöka om man har TBE tas ett blodprov. I blodprovet letar man efter antikroppar mot TBE-viruset. Om man har symtom på hjärninflammation görs oftast även ett ryggmärgsvätskeprov. TBE börjar oftast med lite huvudvärk och feber, ibland blir man helt bra några dagar och sedan blir man sjuk igen med kraftigare symtom. Ju äldre man är desto allvarligare blir oftast symtomen. Om man har varit svårt sjuk kan det ta lång tid, månader eller år, innan man blir helt återställd och en del blir aldrig helt återställda.

Kan TBE behandlas?

Det finns ingen riktad behandling mot TBE.

Hur smittar TBE?

Man smittas när man blir biten av en fästing som bär på viruset men även i områden där sjukdomen är vanlig är det bara några procent av fästingarna som är smittade. I sällsynta fall kan man också smittas av opastöriserad mjölk och ost från smittade djur. Detta har framförallt rapporterats från Centraleuropa och Tyskland. TBE smittar inte mellan människor.

Hur lång tid tar det att bli sjuk efter bett av en smittad fästing?

Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) är oftast cirka en vecka men kan vara mellan 4–28 dagar. Men alla som blir bitna av en TBE-smittad fästing blir inte sjuka.

Hjälper vaccination mot TBE?

Vaccinering mot TBE ger ett bra skydd mot sjukdom hos de allra flesta. Personer över 50 år och de, som har underliggande sjukdomar eller tar mediciner som hämmar immunförsvaret, får ett sämre skydd mot sjukdomen efter vaccination.

Om jag har haft TBE, kan jag bli sjuk igen?

Efter en infektion med TBE, när diagnosen har konstaterats med blodprovstagning i sjukvården, är man skyddad (immun) hela livet och behöver inte vaccineras.

Kontakt

Adress: Smittskyddsenheten, Region Uppsala, 751 85 Uppsala

Telefon: 018-611 00 00 vx