Tuberkulos latent, patientinformation, när beh INTE ges

När förebyggande behandling inte ges. Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Hur blir man smittad?

Tuberkulosbakterier sprids genom luften från en person till en annan. Detta kan ske när den som är sjuk och smittsam hostar och människor i närheten andas in bakterierna.

Vad är latent tuberkulos?

Alla som blir smittade blir inte sjuka i tuberkulos. Hos de flesta personer kan kroppens försvarskrafter stoppa tillväxten av bakterierna. Bakterierna kan finnas kvar i kroppen men är inte aktiva. Detta tillstånd kallas latent tuberkulos.

Latent tuberkulos är ingen sjukdom

Du som efter blodprov (IGRA-test) eller hudtest (tuberkulintest) fått besked om att du har latent tuberkulos är helt frisk och kan inte sprida bakterierna vidare till andra personer. Det finns en risk att utveckla tuberkulossjukdom senare i livet, men risken är liten. I de flesta fall behöver man därför inte ge någon behandling till dem som har latent tuberkulos.

Förebyggande behandling ges i vissa fall

Vissa personer med ökad risk att senare bli sjuka brukar erbjudas förebyggande behandling. I första hand gäller detta barn och ungdomar, i samband med graviditet och efter förlossning samt personer med försvagat immunförsvar, till exempel vid cancerbehandling, insulinbehandlad diabetes, svår njursjukdom. Förebyggande behandling ges ibland även till personer som nyligen har utsatts för tuberkulossmitta.

Läkarkontakt

Om du i framtiden drabbas av långvarig hosta (mer än tre veckor), nattsvettningar, feber eller ofrivilligt går ner i vikt, ska du kontakta läkare för att bli undersökt för tuberkulos. Du ska även kontakta läkare om du blir gravid, eller får insulinbehandlad diabetes, svår njursjukdom, cancerbehandling eller försvagat immunförsvar av annan orsak. Vid dessa tillstånd har du en ökad risk att bli sjuk i tuberkulos. Eventuell informationsruta med kontaktuppgifter till mottagningen. Varje region avgör om man vill ha den med eller ej.

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala