VRE, patientinformation

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Vad är VRE?

VRE betyder vankomycinresistenta enterokocker. Vankomycin är ett antibiotikum som används vid svåra infektioner orsakade av bland annat enterokocker. VRE är enterokocker som blivit motståndskraftiga (resistenta) mot vankomycin. VRE är därför betydligt svårare att behandla om de skulle orsaka en infektion. Enterokocker är bakterier som normalt förekommer i tarmen. Alla människor har bakterier i tarmen, den så kallade normala tarmfloran. Den är nödvändig för att bryta ner mat och viktig för immunförsvaret. VRE är tarmbakterier som kan ingå i tarmfloran under kortare eller längre tid.

Finns det risker med VRE?

Den största risken med antibiotikaresistenta bakterier är att inte få rätt antibiotika vid en infektion. De allra flesta med VRE har dem i tarmen utan att vara sjuka, så kallat bärarskap. Bärarskap är inte sjukdom och ska inte behandlas. VRE orsakar inte sjukdom oftare än andra enterokocker. Infektioner med symtom är ovanliga och drabbar fr.a. äldre personer eller personer med nedsatt infektionsförsvar. Det rör sig oftast om urinvägsinfektioner eller sårinfektion, sällan allvarliga infektioner. Om VRE orsakar infektion, måste särskilda antibiotika användas. Det kan ibland innebära vård på sjukhus istället för att ta tabletter hemma.

Hur sprids VRE?

Bakterierna sprids bland annat via händerna efter toalettbesök. I vården kan VRE spridas mellan patienter, främst via händer. VRE kan även finnas kvar på ytor i badrum eller patientrum. För att man ska bli bärare måste VRE komma in via munnen.

Kan man bli av med VRE?

Eftersom VRE blir en del av den normala tarmfloran kan man bära VRE länge (månader-år). Det går inte att säga hur länge just du bär på bakterierna, men de flesta blir sannolikt av med dem efterhand. Kontroll av avföringsprov behövs oftast inte.

Vad bör du tänka på?

  • Handhygien är lika viktigt som alltid. Tvätta händerna med tvål och vatten efter toalettbesök och innan matlagning/måltid. Flytande tvål är alltid att föredra.
  • Du behöver inte informera någon i din omgivning om att du är bärare av VRE.
  • Du kan leva som vanligt och umgås med andra. Du kan också ha sex som du brukar.
  • Om du har sår, urinkateter eller stomi är det extra viktigt att tvätta händerna efter byte/omläggning. Du bör då också duscha istället för att bada i badkar/bassäng.
  • Om du har diarré eller avföringsläckage bör du också duscha istället för att bada i badkar/bassäng.
  • Om du behöver behandlas med antibiotika är det mycket viktigt att du får rätt sorts antibiotika och att bakterieodling tas. För din egen skull ber vi dig därför informera din läkare om ditt bärarskap/din tidigare infektion.
  • Om du läggs in på sjukhus, ska opereras eller vistas på särskilt boende är det bra om du berättar för läkaren att du har VRE. Inom sjukvården och på särskilda boenden är det särskilt viktigt med noggranna hygien- och städrutiner för att bakterierna inte ska spridas till andra.

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala