Smittskyddsblad2

Smittskyddsblad är information om en smittsam sjukdom som regleras av Smittskyddslagen. Det finns två varianter av smittskyddsblad, ett med information om utredning, smittspårning, behandling och åtgärder som vänder sig till läkare och vårdpersonal och ett med förhållningsregler riktad till patienter.

Smittskyddsblad

Alla smittskyddsblad finns samlade på  Smittskyddsläkarnas förenings webbsida: slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/ 

Översättningar

Översättningar av smittskyddsbladen finns på Smittskydd Stockholms hemsida. Öppna den patientinformation som du vill ha översatt, välj därefter språk under fliken längst upp till höger på sidan, se länk: Smittskydd Stockholm - Smittskyddsblad, Vårdgivarguiden