Gratis vaccination mot TBE för barn 3-18 år i Uppsala län

Region Uppsala erbjuder från och med mars 2022 gratis TBE-vaccination till barn och unga i åldern 3-18 år som är folkbokförda i länet. Uppdraget utförs av vårdcentraler och vaccinationsbyråer. Här finns information om anmälan, registrering, avtal och ersättning.

Vårdcentraler

Vårdcentraler som vill erbjuda gratis TBE-vaccinationer för barn och unga 3-18 år kontaktar Vårdsystem Resurscentrum via Easit självservice. Vårdcentralen får då hjälp med:

  • Anmälan till att bli sökbar på 1177.se.
  • Information om bokning.
  • Ny webbvårdtjänst för TBE-vaccination (vid behov).

Kassahantering

Hantera alla kontakter i kassan. Rekommenderad kontaktyp är ”vaccination”. Den är kopplad för webbtidbok. Registrera barn och vuxna olika i kassan avseende ekonomi:

  • Gratis vaccinationer gäller för folkbokförda barn i Region Uppsala som fyllt 3 år till och med dagen innan man fyller 19 år. Registrera dem med 0 kr i patientavgift och 0 kr i ersättning, inte som besöksersättning. Mer information om ersättning finns längre ner på sidan.

  • Registrera vuxna och övriga TBE-vaccinationer under ”vara” i kassan. De betalar avgift.

Dokumentering

Dokumentera vaccinationen via läkemedelsmodulen. Sköterskor i primärvården kan använda en robotlösning om läkare finns på plats och signerar efter utförd vaccination. Varje vårdcentral tar fram lokala rutiner för detta. Roboten gäller endast för de avgiftsfria TBE-vaccinationer för barn och unga.

Vaccinationsbyråer

För privata vaccinationsbyråer som vill teckna gratis TBE-avtal med regionen krävs ett avtal inom LOV covid-19 (vårdvalet). TBE finns som tillägg i uppdraget.

Ansökan vaccinatörer covid 19 

Ersättning

Regionen betalar ersättning till vårdcentraler och vaccinationsbyråer efter att vaccinationen är dokumenterad i Cosmic läkemedelsmodul enligt:

  • Stickersättning på 100 kronor per stick
  • Ersättning för vaccinationskostnader

Ersättningen betalas ut månadsvis utan anmodan från utföraren, med undantag under sommaren (gäller vårdcentraler).

Kontakt

Frågor om vaccination:
Smittskyddsenheten
smittskydd@regionuppsala.se

Frågor om avtal och ersättningar:
Vårduppdragsenheten
stab.hsa@regionuppsala.se

Frågor om Cosmic:
Vårdsystem Resurscentrum
Easit självservice