Diagnoser som omfattas av SVF

Här kan du se vilka diagnoser som omfattas av standardiserade vårdförlopp och vilka som är SVF-koordinatorer, kontaktsköterskor och patientprocessledare för respektive diagnos.

Inremitterande bör informera patienten om vad remissen innebär och att utredning hos oss kräver god tillgänglighet och möjlighet att komma till undersökningar med kort varsel. Vid tveksamheter ifall patienten är lämplig för remiss till oss eller inte går det bra att ringa för att diskutera.

SVF ska registreras vid misstanke om följande diagnoser:

Kontakt

Lasarettet i Enköping

Karin Nilsson, projektledare
Telefon: 0171-41 80 03
E-post:  karin.nilsson@regionuppsala.se

Akademiska sjukhuset

Camilla Woll, cancersamordnare
Telefon: 018-617 22 65
E-post: camilla.woll@akademiska.se