Vaccination mot covid-19

Här finns information för vårdgivare som har uppdraget att vaccinera mot covid-19 i Uppsala län. Information riktad till invånare finns på 1177.se

Vaccinationen av länets befolkning mot covid-19 kommer att genomföras genom en nära samverkan mellan de utförare som har uppdraget att vaccinera, Region Uppsala och övriga myndigheter.

Vaccinationen mot covid-19 kommer att ske i enlighet med länets smittskyddsläkares prioritetsordning och följer Folkhälsomyndighetens Nationella plan för vaccination mot covid-19.

För beskrivning av uppdraget, se aktuellt förfrågningsunderlag.

Vaccinationsplan

Grunden för vaccinationsarbetet är Covid-19 vaccinationsplan Region Uppsala. Av denna framgår prioriteringsgrupper, roller och ansvar med mera.

I rutinen för ledning och styrning finns en lista över delprocesser och roller i vaccinationsarbetet och hur ansvaret är fördelat. Verksamhetschefens ansvar och samordningsansvaret i externa lokaler beskrivs.

Samlingslänk till DocPlus inklusive hygienrutiner

Kontakt

Om du som vårdgivare har frågor som rör vaccineringen mot covid-19 ska du kontakta Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Ange vaccination covid-19 i rubrikfältet.

E-post: stab.hsa@regionuppsala.se