Lathund för dig som får frågor om vaccinationen mot covid-19 – så hänvisar du rätt

Vårdgivare får många frågor om vaccinationen mot covid-19. För att svaren ska bli så korrekta och samstämmiga som möjligt, och för att avlasta dig som får många frågor, finns här lämpliga svar och länkar till goda informationskällor.

Telefonlinjer för allmänhetens frågor

Den som har allmänna frågor om covid-19 och vaccinationen ska ringa det nationella numret 113 13.

Region Uppsalas telefonnummer för allmänhetens frågor om vaccination

Har man frågor om vaccinationen i Uppsala län, exempelvis när och hur man kommer att få sin vaccination, kan man ringa till 018-617 35 00. Öppettider: vardagar 8.00–16.00.

Observera att de som svarar inte kan svara på medicinska frågor.

Folkhälsomyndigheten svarar på frågor på flera språk

Folkhälsomyndigheten har ett telefonnummer där man svarar på vaccinationsfrågor på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Öppettider: 9.00–15.00, övriga tider kan man tala in ett meddelande och sedan bli uppringd.

Telefonnummer: 08-123 680 00

Frågor av medicinsk karaktär, om det är lämpligt att vaccineras när man har olika sjukdomar/tillstånd/medicinering

Med några få undantag kan de allra flesta vaccinera sig. Inför vaccinationen ska alla fylla i en hälsodeklaration som tas med till vaccinationsstället. På plats gör medicinskt kunnig personal en individuell bedömning utifrån hälsodeklarationen. Det är inte nödvändigt att kontakta behandlande läkare eller vårdcentral före vaccinationen för rådgivning. 

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 (1177.se).

Allmänna frågor om olika vaccin, hur de fungerar och hur säkra de är, intervall mellan doser och möjliga biverkningar

Hänvisa i första hand till information som finns på myndigheternas webbplatser: 

Här finns redan mycket information. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns informationsblad på en rad olika språk. Det finns också FAQ:er. 

Om personen inte har tillgång till internet eller har svårt att hitta svaret, hänvisa till den nationella telefonen 113 13.