SÄBO-utbildning 2021

SÄBO-utbildningen kommer även i år att arrangeras på distans, digitalt via Teams. Länk för detta kommer att distribueras då utbildningstillfället närmar sig tillsammans med anvisningar för hur mötet går till.

Utbildningen kommer att ske vid tre olika tillfällen och med samma innehåll, se datum och program nedan.

Som vanligt är utbildningen riktad till läkare och sjuksköterskor vid särskilda boenden och enheter med korttidsinriktning i Uppsala län samt är obligatorisk för läkare med tilläggsåtagande.

Vi ser helst att läkare och sjuksköterskor från samma boende deltar tillsammans. Vi ser fram mot en innehållsrik och intressant dag som ni också får vara med att skapa.

OBS! Föreläsningarna kommer att spelas in, så att fler ska kunna ta del av dem i efterhand.

Föreläsarna (särskilt dietist och logoped) vill gärna på förhand ha in era frågor och funderingar kring ämnen ni särskilt vill få belysta. Vi vill också gärna veta om ni vill ta upp något till diskussion som rör samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor på SÄBO inklusive korttids- och växelboenden. Maila i så fall till Christina på christina.grzechnik.mork@regionuppsala.se

Det kommer förstås även att bli tillfällen till frågor under och efter föreläsningarna, både muntligen och via chatten. De bilder som visas kommer också att skickas ut tillsammans med en utvärdering av dagen. I nästa mail med länk för anslutning kommer vi också bifoga en del dokument som ni kan få ta del av redan innan mötet.

Anmälan

7 december, digitalt via Teams Anmälan 7 december
16 december, digitalt via Teams Anmälan 16 december
20 januari -22, digitalt via Teams Anmälan 20 januari 2022

Program

08.30 – 09.00 Introduktion till dagen
Christina Mörk, specialistläkare allmänmedicin och geriatrik, Nära vård och hälsa

Aktuellt från STRAMA
Cecilia Eich, informationsläkare

09.00 – 12.00 Palliativ vård
Johan Sundelöf, överläkare o specialist i geriatrik och palliativ medicin, Linda Frode / Zara Höök, specialistsjuksköterskor, samtliga vid Palliativt centrum, Akademiska sjukhuset

12.00 – 13.00 Paus för lunch

13.00 – 15.00 Nutrition och sväljsvårigheter
Marie von Post Skagegård, dietist Nära vård och hälsa och Lisette Arvidzon, logoped Akademiska sjukhuset

15.00 – 16.00 Aktuella SÄBO-frågor
Diskussion samt summering av dagen Lena Nyström och Christina Mörk

Kontakt

Hitta på sidan