Mätutbildning för N'ära vård och hälsa

Startdatum 2023-11-28
Slutdatum 2023-11-28
Tid 14:30 - 16:00
Plats Teams
Anmäl dig

Vårdhygien erbjuder tillfälle att gå mätutbildning för nya hygienombud och medarbetare som mäter och registrerar följsamhet till Basala hygien och klädregler (BHK).

Målgrupp

Alla nya hygienombud och medarbetare som mäter och registrerar
följsamhet till Basala hygien och klädregler (BHK).

Utbildningsbekrivning

Från 1 januari 2019 ska alla enheter inom Nära vård och hälsa mäta följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler (BHK). Mätningarna ska föras in i Region Uppsalas app.

Mätutbildningen har fokus på hur du ska mäta BHK och hur mätningarna ska registreras.

Anmäl dig senast 21 november 2023.