Tandvård

Utbildningsmaterial och mätning av basala hygien- och klädrutiner för dig som arbetar inom tandvården.

Verktygslåda – utbildningsmaterial

Här finns material för dig som vill undervisa och informera om vårdhygien på din enhet.

Kontakt

Ansvariga hygiensjuksköterskor för tandvården.

Fredrik Idving
018-611 39 08
fredrik.idving@akademiska.se

Karin Karlsson
018-611 39 67
karin.karlsson@akademiska.se