Cosmic Link är nu driftsatt

2022-03-08

Cosmic Link har tisdag den 8 mars kl 09:00 ersatt Prator som IT-system för samverkan vid utskrivning och vid samordnad individuell plan (SIP).

Fristående meddelanden i Prator har ersatts av funktionsbrevlådor i Cosmic Messenger och läsrättighet för hälso- och sjukvårdpersonal i kommunerna i vissa delar av Cosmic.

Link hittar du via menyvalet Ärendeöversikt i Cosmic. Starta vid behov om Cosmic för att få tillgång till menyvalet.

Cosmic Link och Messenger används nu av alla identifierade enheter inom Region Uppsala och länets åtta kommuner, med undantaget barn- och ungdomsenheter som kommer ha en separat driftsättning (måldatum 31 maj 2022).

För att säkerställa lagefterlevnad och gällande överenskommelser mellan Region Uppsala och länets kommuner ska alla användare följa riktlinjerna enligt Vård i Samverkan (ViS) samt Cosmics instruktioner och riktlinjer.

Kommunerna och Cosmic

Driftsättningen innebär att cirka 1 700 kommunanställda nu har blivit Cosmicanvändare.

Förutom Link och Messenger har kommunanvändare även tillgång till Patientkortet i Cosmic. Vid samtycke från patienten kan kommunerna också ta del av information i Cosmic enligt nedan:

  • Hälso- och sjukvårdpersonal inom kommunerna har tillgång till menyvalet Journal och läsrättighet till journalanteckningar från enheter som ingår i Region Uppsalas sammanhållna journalföring.
  • Hälso- och sjukvårdpersonal inom kommunerna har läsrättighet avseende Uppmärksamhetssignalen (UMS) och till i UMS länkad journalanteckning avseende Beslut om behandlingsbegränsning.
  • Sjuksköterskor inom kommun har läsrättighet i Läkemedelsmodulen samt i Svar provbunden och Radiologisvar.

Prator

Prator finns nu tillgängligt i läsläge och överföring av pågående ärenden pågår nu lokalt enligt rutinen: Hantering av pågående ärenden i Prator vid övergången till Cosmic Link. Prator läsläge kommer finnas tillgängligt t o m 30 juni. Därefter startar arkivering av Prator.

Förändringar i Cosmic

Driftsättningen av Link innebär även en del förändringar i andra delar av Cosmic. För mer information se: Förändringar i Cosmic i och med driftstart av Cosmic Link den 8 mars.

Support

Vid behov av support kontakta i första hand superanvändare på din enhet. För regionen gäller därefter ordinarie supportvägar för Cosmic, dvs vårdsystemsamordnare för respektive förvaltning.

För kommunerna har en ny supportorganisation skapats; Cosmic Systemstöd i respektive kommun, som vänder sig till Vårdsystemstöd Resurscentrum (VSS RC) avseende Cosmic och IT-centrum (ITC) avseende Programportalen.

För mer information se: Support i och med bytet från Prator till Link (regionuppsala.se)

Mer information

För enheter som nu driftsatt Cosmic Link är Cosmic – elektronisk patientjournalSamverkanswebben där du framöver hittar information. Det kan till exempel handla om information i form av nyheter, driftstörningar, information om förändring eller fel. Information kommer också att skickas ut till Vårdsystemsamordnare för spridning till berörda verksamheter.

Under en övergångsperiod finns Projekt Cosmic Link sidor på Samverkanswebben fortsatt tillgängliga.

 

Kontakt

David Borgestig

Enhetschef/Objektledare