Flera undantag i socialförsäkringen med anledning av pandemin upphör 1 oktober

Från och med den 1 oktober upphör flera av de tillfälliga ersättningar som regeringen införde till följd av pandemin. Möjlighet att söka ersättning retroaktivt för tid före 1 oktober kommer att finnas.

Detta innebär att anställda som är sjukskrivna åter måste lämna läkarintyg till sin arbetsgivare från och med dag 8 i sjuklöneperioden och dag 15 till Försäkringskassan, för ansökan om sjukpenning. Den som ansöker om smittbärarpenning ska uppvisa läkarintyg från första dagen, oavsett om det gäller Covid-19 eller någon annan samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Vid ersättning för vård av barn kommer intyg från sjuksköterska eller läkare att behövas från och med dag 8. Ersättning till riskgrupper upphör 30 september, liksom ersättning för person med närstående som tillhör riskgrupp.

Det planeras för möjlighet till tillfällig föräldrapenning om förskola eller skola stängs pga Covid-19 trots att barnet inte är sjukt eller sprider smitta, tom 31 januari 2022. Det förväntas också komma en förlängning av förebyggande ersättning för tillfällig föräldrapenning för barn som varit allvarligt sjuka tom 31 januari 2022. Undantag i rehabiliteringskedjan, för den som väntar på vård/rehabilitering, förväntas gälla tom 31 december 2022.

Läs mer på Försäkringskassans sida

Kontakt