Fortsatt gratis vaccination mot covid-19

2023-08-30

Vaccination mot covid-19 är fortsatt avgiftsfritt i Region Uppsala från 1 juli till och med den 31 december 2023. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte den 29 augusti.

Beslutet följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendation. Det finns också en överenskommelse mellan staten och SKR om att fortsätta vaccinera utan avgift, där regionerna ersätts för sina kostnader.

På 1177.se finns information om vilka som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. 

Kontakt

Sharon Fernandez Vega

Ordförande patientavgifter, objektledare/förvaltningsledare