Nya rutiner och regler för listning

2022-02-04

Nya listningsregler gäller inom primärvården från och med 1 januari 2022. De nya reglerna innebär en del förändringar och därför har nya och anpassade listningsblanketter tagits fram.

Möjligheten att ställa sig i kö och att göra andrahandsval har tagits bort på blanketten. Det finns en QR-kod för att göra det enklare att lista sig via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Listning direkt via e-tjänsterna ger snabbare handläggning, minimerar fel på grund av felaktigt ifyllda blanketter och ger patienten en direkt bekräftelse på var hen är listad. Blanketterna har också kompletterats med information om hur personuppgifter hanteras.

De nya blanketterna är tillgängliga på 1177 Vårdguiden för länets invånare. Välja vårdcentral i Uppsala län - 1177 Vårdguiden

Med de nya listningsreglerna har vårdcentralen själv möjlighet att lista om patienter på mottagningen. Verksamhetschef har behörighet i listningssystemet Huldra och kan begära behörighet för övrig personal som ska kunna genomföra listning. Behörighet beställs via Easit självservice. I Huldra finns manual som visar hur man listar om en patient.

Ladda ner de nya listningsblanketterna

Kontakt

Adress: Husläkarkansliet, Resurscentrum Region Uppsala, plan 1, 751 85 Uppsala
E-post: huslakarkansliet@regionuppsala.se
Telefon: 018-611 62 00