Påminnelse om skärpta rutiner på grund av en ökad smittspridning av covid-19

Smittspridningen av covidviruset ökar kraftigt, och andelen PCR-prover positiva för covid är mycket hög. Det är viktigt att fortsätta följa vårdhygieniska- och andra rutiner för att begränsa smittan.

Förebygg smittspridning:

  • Personal ska hålla 2 meters avstånd från varandra, går inte detta att hålla används munskydd.
  • Erbjud även patienter och besökare munskydd om inte avstånd kan hållas.
  • Använd munskydd vid arbete inom 2 meter från patient och brukare.
  • Var uppmärksam på symtom för Covid-19 stanna hemma och testa dig vid behov.
  • Tänk extra på avstånd 2 meter i personalrum och omklädningsrum.

Se uppdaterade rutiner samt information: Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa – vårdhygieniska aspekter (docplus). För kommunal vård: Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län

Smittspårning

Hushållskontakter

För mer information Om du eller någon i familjen har blivit sjuk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Kontakt