Region Uppsala kan använda alternativ leverantör av klorhexidinsprit

2023-08-18

Det råder nationell brist på klorhexidinsprit, på grund av att Fresenius Kabi för närvarande inte kan leverera enligt beställning. Den 15 augusti fattade Region Uppsala beslut att klorhexidinsprit från Abboxia kan användas som alternativ. Abboxia uppger att de har god tillgång på klorhexidinsprit och kan möta Region Uppsalas behov.

Abboxias klorhexidinsprit är inte läkemedelsklassad, men den är likvärdig med Fresenius Kabis klorhexidinsprit vad gäller användning i vårdsammanhang. Produkten är beställningsbar från och med måndag 21 augusti och beställs via Region Uppsalas apoteksleverantör ApoEx.

  • Klorhexidinsprit Abboxia 5 mg/ml, 12 x 250 ml vnr A14968
  • Klorhexidinsprit Abboxia 5 mg/ml, 6 x 1000 ml vnr A14969
  • Klorhexidinsprit färgad Abboxia 5 mg/ml, 12 x 250 ml vnr A14970
  • Klorhexidinsprit färgad Abboxia 5 mg/ml, 6 x 1000 ml vnr A14971

Med anledning av bristsituationen har nya riktlinjer för hantering av klorhexidinsprit tagits fram inom Region Uppsala. Dessa har uppdaterats den 18 augusti och gäller tills vidare. Fresenius Kabi bedömer att de inte kan leverera klorhexidinsprit enligt beställning förrän i början av november. 

Riktlinjerna ligger i DocPlus: Klorhexidinsprit - hantering vid bristsituation 

Alla verksamheter inom Region Uppsala uppmanas fortsatt att vara uppmärksamma på att inte överutnyttja klorhexidinsprit och undvika spill och svinn för att spara på tillgången. 

Kontakt

Vid eventuella frågor: 

Vårdhygien 

vardhygien@akademiska.se 

018-611 39 02