Frågor och svar om vårdgaranti

Vanliga frågor om vårdgaranti.

När gäller vårdgarantin?

Vårdgaranti reglerar inte om eller vilken vård som ska ges.

Vårdgaranti reglerar endast inom vilka tidsgräns man ska erbjudas den vård som behörig vårdpersonal beslutat om att man ska få.

När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård du har och hur du kan få hjälp. Utifrån bedömningen kan du erbjudas till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts vårdmottagning, som passar bättre. Du kan också få råd om vad du kan göra själv.

Valfrihet

Ny medicinsk bedömning

Kontakt

Adress: Vårdgarantienheten, plan 1, Resurscentrum Region Uppsala, 751 85 Uppsala

E-post: vardgaranti@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 60 60, vardagar mellan 9-15 (variationer kan förekomma)