Remittent

Kontaktuppgifter och instruktioner för dig som ska remittera en patient till en avdelning på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping eller till habiliteringen.

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har lång erfarenhet av samverkan och partnerskap och är idag det sjukhus i Sverige som erbjuder mest vård utanför det egna länet; ungefär var tredje patient som vårdas här kommer från en annan region, främst från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Inom områden där vi har spjutspetskompetens remitteras en del patienter från Sverige utanför regionen och från utlandet. Akademiska har även rikssjukvårdsuppdrag inom brännskadevård och kraniofacial kirurgi.

Lasarettet i Enköping

Verksamhetsområde radiologi är en del av Lasarettet i Enköping. Här finns förutom magnetkamera även planerade och akuta uppdrag inom alla behandlingsmetoder.

Habiliteringen

För dig som samarbetar med habiliteringen hänvisar vi till elektronisk remiss via cosmic. Remissen måste innehålla en tydlig funktionsbeskrivning avseende kognitiv och motorisk förmåga, aktuell sysselsättning, försörjning, socialt fungerande, familjesituation och stödinsatser. Remissen ska också ge en tydlig beskrivning av vad remittenten bedömer att personen skulle behöva hjälp med.