Samlad information om covid-19 pandemin

Det nya coronaviruset (covid-19) väcker många frågor hos allmänheten. Här samlar vi information om coronavirus för vårdgivare inom Uppsala län.

Kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

 

 

Nyheter

23 februari - Region Uppsala utökar rekommendationer och ökar provtagning för att förebygga tredje våg pressmeddelande

19 februari - Region Uppsala börjar testa barn från förskoleklass för covid-19-infektionpressmeddelande

11 februari - Start för vaccination av äldre skjuts upp två veckor pressmeddelande

11 februari - Provtagningsstationen för covid-19 i Gottsunda flyttar och utökar verksamheten pressmeddelande

11 februari - Tidsperioden för rutinen Digitala vårdmöten - Tillfällig riktlinje videomöten, legala krav har fölängts till 31 december 2021.

10 februari - Ny rutin Covid-19 – Registrering i Cosmic, avgiftsfri provtagning, vård och behandling fram för samlad primärvård, öppen- och slutenvård på sjukhusen samt privata vårdgivare. Den ersätter rutinen Covid-19 - Registrering i Cosmic, avgiftsfri vård och provtagning för samlad primärvård. Nytt i rutinen: Lathundar för öppen- och slutenvård; information om avgifter för utländska medborgare samt hur reserv- och TT-reservnummer tas fram; information om avgifter vid receptförskrivning och intyg vid Covid-19

Rutinen riktar sig främst till personal som hanterar kassa och fakturering vid besök vi primärvård och öppenvård och vårdtillfällen i slutenvård.

8 februari - Skapa vaccinationsintyg i Cosmic, uppdatering av Covid-19 Vaccination dokumentation i Cosmic. Ett vaccinationsintyg för Region Uppsala kan skapas som blankett i Cosmic. Rutinen är en tillfällig lösning som kommer att ersättas med ett nationellt intyg när det är klart. Informationen till intygsblanketten hämtas från läkemedelsmodulens vaccinationsflik. Se manual Covid-19 Vaccination Skapa vaccinationsintyg i Cosmic. Intyget visas inte på 1177, utan måste skrivas ut från Cosmic till den person som efterfrågar det.

4 februari - Dokumenetet Covid-19 - Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration har förtydligats avseende rutin vid behandling med blodförtunnande läkemedel.

4 februari - Dokumenetet Covid 19 - Råd till läkare vid särskilt boende har uppdaterats med borttagande av inaktuella länkar/information, tillägg av länk till Janusinfo för evidensläget kring kortisonbehandling.

2 februari - Dokumenetet Vaccinationer mot Covid-19 - Hantering av Comirnaty PfizerBioNTech har uppdaterats med information om hantering av överblivna iordningställda vaccindoser.

Äldre nyheter

Läget i Region Uppsala

Information Region Uppsala

Externa länkar

Kontakt

Om du som privat vårdgivare har frågor relaterat till corona (Covid-19) ska du kontakta Region Uppsala. Ange Covid-19 i rubrikfältet.

E-post: stab.hsa@regionuppsala.se