Samlad information om covid-19 pandemin

Det nya coronaviruset (Covid-19) väcker många frågor hos allmänheten. Här samlar vi information om coronavirus för vårdgivare inom Uppsala län.

Kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Nyheter

30 juni - Provtagningsinformationen uppdaterad

26 juniKan du tänka dig att ta extrapass på 30 F?

25 juni - Viktig information med anledning av värmebölja/höga temperaturer

18 juni Uppdaterad provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19 (version 14) (folkhalsomyndigheten.se)

18 juni - Ny riktlinje för screening inför utskrivning från sluten vård till kommunalt boende och hemsjukvård. Se rutin i Docplus.

17 juni - Fyra nya anslag till entréer på svenska och engelska samt med och utan valfritt telefonnummer finns att ladda ner, se i högerspalt på denna sida under rubriken Informationsmaterial, Region Uppsala.

17 juni - Pressmeddelande  Alla i Uppsala län erbjuds tester för pågående covid-19-infektion (via.tt.se)

12 juni - Dokument Covid-19 - Smittskyddsläkarens vägledning av aktuell provtagningstrategi för PCR  från Smittskyddsenheten är uppdaterat 2020-06-11.

11 juni - Aktuellt läge i Region Uppsala 11 juni (via.tt.se)

Äldre nyheter

Läget i Region Uppsala

Information Region Uppsala

Externa länkar

Kontakt

Om du som privat vårdgivare har frågor relaterat till corona (Covid-19) ska du kontakta Region Uppsala via stab.hsa@regionuppsala.se

Ange Covid-19 i rubrikfältet.