Samlad information om covid-19 pandemin

Covid-19 väcker många frågor hos allmänheten. Här samlar vi information om covid-19 för vårdgivare inom Uppsala län.

Kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Nyheter för vårdgivare om covid-19

12 januari 2023 - Återgång till tidigare smittskyddsåtgärder i vård och omsorg 16 januari

22 december 2022 - Utökade smittskyddsåtgärder i kommunal vård och omsorg

21 december 2022 - Ändrade smittskyddsåtgärder i vården från 21 december 

22 september 2022 - Läkare och vårdpersonal föreslås påminna patienter om att vaccinera sig med ny dos mot covid-19

21 september 2022 - Ändrade smittskyddsåtgärder i vården från 20 september

5 juli 2022 - Ytterligare smittskyddsåtgärder införs 5 juli

1 juli 2022 - Återinsatta smittskyddsåtgärder i vård och omsorg 1 juli

24 maj 2022 - Ändrade smittskyddsåtgärder i vården från 1 juni

1 mars 2022 - Munskydd under hela arbetspasset upphör och fysiska möten kan återupptas

24 februari 2022 - Vaccinationsstatus styr vårdrutiner för exponerade

16 februari 2022 - Påminnelse: Strategi för smittspårning gäller tills vidare

14 februari 2022 - Dokumentet Covid 19 – samverkan vid vaccination av specifika målgrupper har reviderats avseende vaccination dos 4 samt justering av tidigare dosintervall för dos 3. Kapitel om hur vaccinet ska transporteras har tillkommit och vad läkare ska ta med från vårdcentral justerats. I samband med planering för dos 4 har även Hälsodeklaration (docplus) uppdaterats.

14 februari 2022 - Samtliga styrdokument är uppdaterade enligt smittskyddsåtgärderna som gäller från 9 februari.

9 februari 2022 - Fortsatta smittskyddsåtgärder i vård och omsorg från 9 februari  Vissa anpassningar av smittskyddsåtgärderna i samband med att de flesta restriktionerna i samhället tas bort den 9 februari. De flesta smittskyddsåtgärderna är oförändrade.

21 januari 2022 - Nya regler för ensamåkning i sjukresetaxi. Med anledning av covid-19 ändras reglerna från den 21 januari 2022.

21 januari 2022 - Med anledning av den kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 pågår nu en beredning för att tillfälligt ta bort avgiften vid uteblivet besök igen. Mer information kommer när ett beslut tagits i Regionfullmäktige 16 februari 2022.

20 januari 2022 - Nya anslag om besök på mottagningar och avdelningar. Nya anslag har tagits fram för att skydda våra patienter när invånare besöker hälso- och sjukvården i Uppsala län.

19 januari 2022 - Tillfälliga undantag i socialförsäkringen relaterat till pandemin. Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden. Beslut fattas den 7 februari, men tillämpas från och med 19 januari t o m 31 mars 2022. Det innebär att läkarintyg inte behövs under de första 14 sjukdagarna för att få sjuklön eller sjukpenning.

19 januari 2022 - Ändrad vårdrutin: Vårdtagare som exponerats för covid-19 vårdas i eget rum i minst sju dygn. Efter beslut i TL HSVO måndagen den 19 januari, ändras vårdrutinerna för exponerade vårdtagare. Det innebär att vårdtagare som konstaterats varit i nära kontakt med en person med covid-19 ska vårdas i eget rum i minst sju dygn från det senaste expositionstillfället.

17 januari 2022 - Skärpta smittskyddsåtgärder inom vård och omsorg i kommun På grund av den kraftigt ökande spridningen av covid-19 i Uppsala län skärps smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg efter beslut i TL HSVO.

12 januari 2022 - Skärpta smittskyddsåtgärder: Munskydd under hela arbetspasset och begränsning av besök På grund av den kraftigt ökande spridningen av covid-19 i Uppsala län skärps smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg efter beslut i Regional Särskild Sjukvårdsledning (RSSL). 

Äldre nyheter för vårdgivare om covid-19

Information Region Uppsala

Externa länkar

Kontakt

Om du som privat vårdgivare har frågor relaterat till corona och covid-19 ska du kontakta Region Uppsala. Ange covid-19 i rubrikfältet.

E-post: stab.hsa@regionuppsala.se