Samlad information om covid-19 pandemin

Det nya coronaviruset (covid-19) väcker många frågor hos allmänheten. Här samlar vi information om coronavirus för vårdgivare inom Uppsala län.

Kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Nyheter

28 april - Dokumentet Covid-19 – Hushållskontakter – som är vård- och omsorgspersonal har uppdaterats. Uppdateringen har gjorts för att följa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för vaccinerade personer.

16 april - Ansträngt läge på länets vårdcentraler Pressmeddelande

15 april - Ny metod förenklar provtagning av barn för covid-19 Pressmeddelande

15 april - Nytt dokument: Covid-19 Vaccination Ledning och styrning, innehåller lista över delprocesser och roller i vaccinationsarbetet och hur ansvaret är fördelat. Verksamhetschefens ansvar och samordningsansvaret i externa lokaler beskrivs.

6 april - Ökad spridning av covid-19 ger extrem belastning på vården Pressmeddelande

1 april - Ny riktlinje om undantag från karantän för hushållskontakter för vaccinerad sjukvårdspersonal. Regional särskild sjukvårdsledning har tagit beslut om undantag från karantänsregler för Hushållskontakter vid smitta av Covid-19 hos annan person i det egna hushållet. Rutinen gäller för all sjukvårdspersonal vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Nära vård och hälsa och privata vårdgivare, som är fullt vaccinerad mot Covid-19, se riktlinje Covid-19 – Undantag karantän hushållskontakter – Vaccinerad sjukvårdspersonal.

Riktlinjen är ett komplement till Covid-19 – Hushållskontakter – som är vård- och omsorgspersonal som gäller för ovaccinerad sjukvårdspersonal och omsorgspersonal i kommunerna.

31 mars - Samtliga vaccin-dokument har uppdaterats till en harmoniserad struktur med flera nya avsnitt. Reviderad text om förvaring samt iordningsställande med förtydligande om hygienregler. Nya avsnitt Roller och ansvar, Viktigt att tänka på, Signeringslista.

31 mars - nytt dokument som bör läsas av samtliga som vaccinerar: Vaccinationer mot covid-19 - Generell för hantering och förvaring av vacciner

31 mars - ny instruktion för personer som har ansvar för felrättning vid felaktig dokumentation i Cosmic: Covid-19 Vaccination, instruktion för rättning av felaktig registrering

29 mars - Lokala rekommendationer för att förhindra smittspridning förlängs. (regionuppsala.se)

26 mars - Drop-in-provtagning för covid-19 stoppas pressmeddelande

25 mars - Ökad smittspridning ger brist på provtagningstider Pressmeddelande

24 mars - Speciell busslinje till vaccinationslokaler fortsätter köra

22 mars - Ny bedömningsgrund för sjukpenning vid dag 181-364

22 mars - Antikroppstestning för covid-19 upphör i Region Uppsala

16 mars - Vaccinationer av äldre i Uppsala län fortsätter enligt plan Via TT

16 mars - Astra Zenecas vaccin pausas

11 mars - För att förenkla resor till vaccinationslokalerna den 15–19 mars körs speciella vaccinationslinjer av UL.

1 mars - Sjukresor i samband med vaccination

23 februari - Pressmeddelande från Via TT: Region Uppsala utökar rekommendationer och ökar provtagning för att förebygga tredje våg 

19 februari - Pressmeddelande från Via TT: Region Uppsala börjar testa barn från förskoleklass för covid-19-infektion

11 februari - Pressmeddelande från Via TT: Start för vaccination av äldre skjuts upp två veckor

11 februari - Pressmeddelande från Via TT: Provtagningsstationen för covid-19 i Gottsunda flyttar och utökar verksamheten

11 februari - Tidsperioden för rutinen Digitala vårdmöten - Tillfällig riktlinje videomöten, legala krav i Publik docplus har förlängts till 31 december 2021.

10 februari - Ny rutin Covid-19 – Registrering i Cosmic, avgiftsfri provtagning, vård och behandling i Publik docplus för samlad primärvård, öppen- och slutenvård på sjukhusen samt privata vårdgivare. Den ersätter rutinen Covid-19 - Registrering i Cosmic, avgiftsfri vård och provtagning för samlad primärvård. Nytt i rutinen: Lathundar för öppen- och slutenvård; information om avgifter för utländska medborgare samt hur reserv- och TT-reservnummer tas fram; information om avgifter vid receptförskrivning och intyg vid Covid-19

Rutinen riktar sig främst till personal som hanterar kassa och fakturering vid besök vi primärvård och öppenvård och vårdtillfällen i slutenvård.

8 februari - Skapa vaccinationsintyg i Cosmic, uppdatering av 'Covid-19 Vaccination dokumentation i Cosmic' i Publik docplus. Ett vaccinationsintyg för Region Uppsala kan skapas som blankett i Cosmic. Rutinen är en tillfällig lösning som kommer att ersättas med ett nationellt intyg när det är klart. Informationen till intygsblanketten hämtas från läkemedelsmodulens vaccinationsflik. Se Publik docplus för manual Covid-19 Vaccination Skapa vaccinationsintyg i Cosmic. Intyget visas inte på 1177, utan måste skrivas ut från Cosmic till den person som efterfrågar det.

4 februari - Dokumenetet Covid-19 - Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration i Publik docplus har förtydligats avseende rutin vid behandling med blodförtunnande läkemedel.

4 februari - Dokumentet Covid 19 - Råd till läkare vid särskilt boende i Publik docplus har uppdaterats med borttagande av inaktuella länkar/information, tillägg av länk till Janusinfo för evidensläget kring kortisonbehandling.

2 februari - Dokumenetet Vaccinationer mot Covid-19 - Hantering av Comirnaty PfizerBioNTech i Sharepoint har uppdaterats med information om hantering av överblivna iordningställda vaccindoser.

Äldre nyheter

Läget i Region Uppsala

Information Region Uppsala

Externa länkar

Kontakt

Om du som privat vårdgivare har frågor relaterat till corona (covid-19) ska du kontakta Region Uppsala. Ange covid-19 i rubrikfältet.

E-post: stab.hsa@regionuppsala.se