Samlad information om covid-19 pandemin

Det nya coronaviruset (Covid-19) väcker många frågor hos allmänheten. Här samlar vi information om coronavirus för vårdgivare inom Uppsala län.

Kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Nyheter

25 november- Uppdaterade rutiner: Covid-19 – vårdhygieniska aspekter och Covid-19 – omhändertagande intermediär och intensivvård, rutinen vid vård av patient med konstaterad exposition av covid-19 förändras. 

23 november - Region Uppsala söker extra vårdpersonal

17 november- Uppdaterad rutin Covid-19 – kirurgiskt munskydd eller visir vid ansiktsnära arbete, rekommendation Uppdateringen är gjord för att regionens rekommendation ska följa Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag. Riktlinjen berör bara ansiktsnära arbete med patienter. Munskydd eller visir rekommenderas vid ansiktsnära arbete med alla patienter, oavsett om patienten tillhör riskgrupp för allvarlig sjukdom med covid-19 eller ej. Verksamheter som främst vårdar barn kan avstå från åtgärden.

17 november - Skärpta lokala råd för Uppsala län förlängs till 13 december Pressmeddelande 

9 november - Beslut från Länsstyrelsen: Föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för
att motverka spridningen av det nya coronaviruset

9 november - Nya regler för sjukresor för personer som ska provta sig för covid-19 (PCR-provtagning).

28 oktober - Intyg för sjukpenning och vård av barn (vab) - nytt beslut av Försäkringskassan gäller från och med 1 november.
Dokument: uppdaterad rutin Covid-19 - sjukskrivning.
Information om reglerna finns på Försäkringskassans webbplats forsakringskassan.se

28 oktober - Rutin för hur smittspårning i samhället ska genomföras. Dokument: Covid-19 - Smittspårning i samhället, Region Uppsala

23 oktober - Socialstyrelsen har infört två nya ICD-10-koder för covid-19 U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 och U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19, se uppdaterad rutin Covid-19 – diagnosregistreringar i Cosmic och Orbit

20 oktober - Folkhälsomyndigheten utfärdar lokala råd för Uppsala län för att bekämpa covid-19 Pressmeddelande

15 oktober - Extra vakpersonal sökes till infektionsavdelningen.

12 oktober - Region Uppsala öppnar provtagning för covid-19 i GottsundaPressmeddelande.

12 oktober - Reviderat dokument Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal med förtydligande kring resurser och tillgänglighet avseende provsvar för patienter vardagar och personalprovtagning helgdagar.

9 oktober - Ny rutin. Dokument Covid-19 - Hushållskontakter - möjliga undantag för vård- och omsorgspersonal.

7 oktober - Beslutet om tillfällig ersättningsmodell -Regionövergripande riktlinje för teknikoberoende digitala vårdmöten med patient har förlängts till och med 2020-12-31. Den tillfälliga ersättningsmodellen gäller retroaktivt från och med 2020-09-01. Länk till protokollen finns här.

2 oktoberNya regler för den som bor med en covid-sjuk börjar gälla 5 oktober - pressmeddelande

2 oktoberFortsatt besöksförbud på vårdavdelningar - pressmeddelande

25 September - Under den senaste tiden har flera studenter på läkarprogrammet testats positivt för covid-19. Smittskyddsläkaren i Region Uppsala har tagit fram nya riktlinjer för samtliga studenter som deltar i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), med syftet att minska risken att de ska smitta patienter. Riktlinjerna finns att läsa i Covid-19 frågor och svar privata aktörer

2 september - Den tillfälliga digitala riktlinjen för besök förlängs till och med 2020-12-31 och beslut om ersättning kommer att fattas vid styrelsemötena i september, och kommer att gälla retroaktivt. Läs den tillfälliga digitala riktlinjen här.

Mer information om tidigare fattade beslut kring digitala vårdmöten finns under FAQ, IT-frågor

25 augusti - Dokument Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län har uppdaterats.

24 augusti - Region Uppsala börjar provta barn för covid-19-infektion

Äldre nyheter

Läget i Region Uppsala

Information Region Uppsala

Externa länkar

Kontakt

Om du som privat vårdgivare har frågor relaterat till corona (Covid-19) ska du kontakta Region Uppsala. Ange Covid-19 i rubrikfältet.

E-post: stab.hsa@regionuppsala.se