Påminnelse: Skyddsåtgärder mot covid-19 i vården gäller fortfarande

När restriktionerna för att hindra spridning av covid-19 i samhället minskades den 29 september ändrades inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsåtgärder mot covid-19 i vård och omsorg.

13 oktober 2021

Påminnelse

För Region Uppsalas vårdförvaltningar och privata vårdgivare är skyddsåtgärder mot covid-19 oförändrade avseende:

  • Provtagning vid symtom på covid-19.
  • Smittspårning i samhället och i vården.
  • Munskydd används som source control vid arbete inom 2 meter från patienter samt när flera personer sitter trångt i dåligt ventilerade utrymmen.

För personalgrupper med låg vaccinationstäckning (mindre än 80 % fullvaccinerade) är även rutiner för att hålla fysiskt avstånd inom personalgrupper oförändrade. Det innebär att fysiskt avstånd på 2 meter ska hållas i personalutrymmen och att digitala möten ska väljas i första hand.

För personalgrupper med en hög vaccinationstäckning (minst 80 % fullvaccinerade) ges sedan den 29 september möjlighet att hålla fysiska möten och utbildningar på arbetsplatsen, men personalen ska då sträva efter att hålla 1 meters avstånd till varandra.

Läs mer
Covid-19 – skyddsåtgärder för att hindra smittspridning i vården (docplus)

Kontakt