Astra Zenecas vaccin pausas

Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd. Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

Detta innebär att återbud ska lämnas till patienter som är uppbokade för vaccination med Astra Zenecas vaccin och att personal ska avboka sin tid. Vaccination fortsätter enligt plan för äldre och för den vård- och omsorgspersonal som fått annat vaccin. Läs mer om vaccineringen av äldre.

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin. I utredningen granskas de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet. De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp, i kombination med låga nivåer av blodplättar hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.

Folkhälsomyndigheten samverkar med Läkemedelsverket i frågan och följer utredningen. Mer besked från nationellt håll väntas i veckan.