Covid-19 - frågor och svar, privata aktörer

Här samlar vi information om covid-19 relaterat till avtal för privata aktörer. Vi uppdaterar sidan löpande med aktuell information.

Ersättning

Försäkringsmedicin

It-frågor

Journal

Mottagningstider

Patientbesök

Provtagning PCR

Region Uppsala avslutade generell egenprovtagning för covid-19 den 9 februari 2022, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Provtagning fortsätter däremot för patienter, omsorgstagare och personal inom vård och omsorg som har symtom. 

För mer information om provtagning se:

Covid 19- Provtagning i öppenvård, PCR och serologi (docplus)

Provtagning i Uppsala län (1177.se)

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19, Folkhälsomyndigheten.se

Provtagning patienter antikroppar

Skyddsutrustning

Tandvård

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Kontakt

Om du som privat vårdgivare har frågor relaterat till corona (covid-19) ska du kontakta Region Uppsala. Ange covid-19 i rubrikfältet.

E-post: stab.hsa@regionuppsala.se