Covid-19 - frågor och svar, privata aktörer

Här samlar vi information relaterat till avtal för privata aktörer. Vi uppdaterar sidan löpande med aktuell information.

Ersättning

Enligt ordförandebeslut 2020-04-03 kommer vissa vårdgivare med avtal inom LOU och LOV att ersättas för uteblivna besök genom att besöksersättning enligt januaris nivå betalas ut under mars, april och maj.

Vårdgivarna kommer även kompenseras för juni, juli och augusti. Denna kompensation utgår från en annan beräkningsmodell mer anpassad för respektive avtalsområde.

Besked om eventuellt fortsatt tillfällig ersättning på grund av utebliven produktion kommer under september.

Försäkringsmedicin

It-frågor

Journal

Mottagningstider

Patientbesök

Provtagning patienter PCR

Från onsdagen den 17 juni erbjuder Region Uppsala alla i Uppsala län som har symtom på en pågående infektion att testa sig för att se om det rör sig om Covid-19. Provtagning för pågående Covid-19 (PCR) är avgiftsfri för patienten och utförs vid särskilda provtagningsstationer. Stationerna finns vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum. Man bokar själv tid genom att logga in med e-legitimation på 1177.se.

DocPlus: Covid 19- Provtagning i öppenvård, PCR och serologi

Provtagning patienter antikroppar

Från och med 25 juni erbjuds även möjligheten att testa sig för antikroppar mot covid-19 vid ett flertal av länets vårdcentraler. Invånaren bokar själv sin tid för provtagning på 1177.se. Antikroppar bildas efter genomgången sjukdom, och testet tas genom ett blodprov. 

DocPlus: Covid-19 - Provtagning i öppenvård, PCR och serologi

Provtagning vårdnära personal

Skyddsutrustning

Tandvård

Folkhälsomyndigheten

Provtagningsindikation för Covid-19

Kontakt

Om du som privat vårdgivare har frågor relaterat till corona (Covid-19) ska du kontakta Region Uppsala. Ange Covid-19 i rubrikfältet.

E-post: stab.hsa@regionuppsala.se