Informations- och kampanjmaterial gällande covid-19

Vaccinationen mot covid-19 pågår och pandemin är inte över än. Det är fortfarande viktigt att stanna hemma. Vid minsta symtom. Här kan du ladda hem material för att sprida ordet.

Ladda hem material som du kan sprida i dina nätverk. Du får fritt använda materialet på det sätt som passar dig bäst.