Informations- och kampanjmaterial gällande covid-19

Pandemin fortsätter att slå hårt mot Uppsala län. Här kan du ladda hem material för att sprida ordet. Nu är det viktigare än någonsin att stanna hemma. Vid minsta symtom.

Ladda hem filmer, A3-affischer och plattor för social media som du kan sprida i dina nätverk. Du får fritt använda materialet på det sätt som passar dig bäst.

Vaccination

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

Storgatan 27 Uppsala