Stanna hemma vid minsta symtom

Pandemin fortsätter att slå hårt mot Uppsala län. Här kan du ladda hem material för att sprida ordet. Nu är det viktigare än någonsin att stanna hemma. Vid minsta symtom.

Ladda hem filmer, A3-affischer och plattor för social media som du kan sprida i dina nätverk. Du får fritt använda materialet på det sätt som passar dig bäst.

Tack för din insats att sprida ordet: Stanna hemma vid minsta symtom.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala