Patientinformation att lämna ut till invånare – covid-19

Vid exempelvis provtagning för covid-19 behöver invånaren få information om provsvar och smittspårning.

Patientinformation, PCR-provtagning, covid-19