Information covid-19 för samlad primärvård och kommuner

Dokumenten som publiceras här är de rutiner om covid-19 som specifikt rör samlad primärvård och länets kommuner.

Nyheter för samlad primärvård och kommuner om covid-19

29 mars 2023 - Dokumentet Covid 19 – samverkan vid vaccination av specifika målgrupper har justerats då vaccinationslokalerna i länet kommer att vara avvecklade från 1 april. Därefter kommer vaccination att utföras vid en utsedd vårdcentral i varje kommun samt vid vaccinationslokal på Rapsgatan i Uppsala (beräknas kvar till juni 2023).

29 mars 2023 - Region Uppsalas provtagnings- och smittspårningsenhet upphör den 31 mars 2023

14 mars 2023 - Krav på smittspårning för covid-19 upphör

28 februari 2023 - Nya rekommendationer om vaccination mot covid-19 från 1 mars

14 februari 2023 - Personalprovtagning för covid-19 och rutinmässig användning av munskydd upphör

12 januari 2023 - Återgång till tidigare smittskyddsåtgärder i vård och omsorg 16 januari

22 december 2022 - Utökade smittskyddsåtgärder i kommunal vård och omsorg

21 december 2022- Förtydliganden kring provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg

19 december 2022 - Viktig information för vårdpersonal som testat positivt för covid-19

5 oktober 2022 - Ändrade smittskyddsåtgärder i kommunal vård och omsorg

26 augusti 2022  - ViS-dokumentet Covid 19 – samverkan vid vaccination av specifika målgrupper har uppdaterats och anpassats inför möjlighet att ge dos 5.

5 juli 2022 - Ytterligare smittskyddsåtgärder införs 5 juli

1 juli 2022 - Återinsatta smittskyddsåtgärder i vård och omsorg 1 juli

24 maj 2022 - Ändrade smittskyddsåtgärder i vården från 1 juni

13 april 2022 - Dokumentet Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal har justerats av Provtagningsenheten till följd av förändrade förutsättningar avseende personal- och patientprovtagning. Bilaga 2 stryks då provtagning av personal i smittspårningssyfte inte längre utförs.

1 april 2022 - Fortsatta smittskyddsåtgärder i vård och omsorg från 1 april

14 mars 2022 - Munskydd under hela arbetspasset upphör och fysiska möten kan återupptas

24 februari 2022 - Vaccinationsstatus styr vårdrutiner för exponerade

16 februari 2022 - Påminnelse: Strategi för smittspårning gäller tills vidare

16 februari 2022 - Dokumentet  Covid 19 - Rehabilitering på primärvårdsnivå  har reviderats med nedkortade och tydliggörande av avsnitten Syfte och omfattning, Bakgrund och Roller och ansvar samt utvecklad beskrivning av avsnitt Arbetsterapeutisk rehabilitering. Nytt avsnitt har tillagts, Rehabilitering vid komplex problematik.

14 februari 2022 - Dokumentet Covid 19 – samverkan vid vaccination av specifika målgrupper har reviderats avseende vaccination dos 4 samt justering av tidigare dosintervall för dos 3. Kapitel om hur vaccinet ska transporteras har tillkommit och vad läkare ska ta med från vårdcentral justerats. I samband med planering för dos 4 har även Hälsodeklaration (docplus) uppdaterats.

14 februari 2022 - Samtliga styrdokument är uppdaterade enligt smittskyddsåtgärderna som gäller från 9 februari. 

9 februari 2022 - Fortsatta smittskyddsåtgärder i vård och omsorg från 9 februari  Vissa anpassningar av smittskyddsåtgärderna i samband med att de flesta restriktionerna i samhället tas bort den 9 februari. De flesta smittskyddsåtgärderna är oförändrade.

21 januari 2022 - Med anledning av den kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 pågår nu en beredning för att tillfälligt ta bort avgiften vid uteblivet besök igen. Mer information kommer när ett beslut tagits i Regionfullmäktige 16 februari 2022.

19 januari 2022 - Ändrad vårdrutin: Vårdtagare som exponerats för covid-19 vårdas i eget rum i minst sju dygn. Efter beslut i TL HSVO måndagen den 19 januari, ändras vårdrutinerna för exponerade vårdtagare. Det innebär att vårdtagare som konstaterats varit i nära kontakt med en person med covid-19 ska vårdas i eget rum i minst sju dygn från det senaste expositionstillfället.

17 januari 2022 - Skärpta smittskyddsåtgärder inom vård och omsorg i kommun På grund av den kraftigt ökande spridningen av covid-19 i Uppsala län skärps smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg efter beslut i TL HSVO.

12 januari 2022 - Skärpta smittskyddsåtgärder: Munskydd under hela arbetspasset och begränsning av besök (Gäller enbart samlad primärvård, inte kommuner) På grund av den kraftigt ökande spridningen av covid-19 i Uppsala län skärps smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg efter beslut i Regional Särskild Sjukvårdsledning (RSSL). 

4 januari 2022 - Påminnelse om skärpta rutiner på grund av en ökad smittspridning av covid-19 

22 december 2021 - Dokumentet Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal  har reviderats av Provtagningsenheten avseende provtagning av personal och brukare med insatser i hemmet utan hemsjukvård samt viss justering av bilagor.

27 oktober 2021 - Dokumentet Covid 19 - Rehabilitering på primärvårdsnivå har reviderats med ett tydliggörande av angelägenhetsgrad avseende 6-minuters gångtest för att värdera saturationsförmåga under ansträngning.

12 oktober 2021 - Covid 19 – samverkan vid vaccination av specifika målgrupper Tidigare samverkansdokument gällande covid-19 vaccination vid särskilt boende och i hemmet har slagits samman till ett dokument. Innehållet har justerats och omfattar även samverkan vid påfyllnadsdos av covid-19 vaccin för dem över 80 år och dem under 80 år med hemtjänst och/eller hemsjukvård, SÄBO samt vid korttidsplats.

För äldre nyheter från 30 september 2021 och senare, se rubriken Äldre nyheter nedan.

Äldre nyheter för samlad primärvård och kommuner om covid-19

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg

Anne Johansson

Biträdande förvaltningsdirektör