Förtydliganden kring provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Provtagning för covid-19 på patienter/brukare inom kommunal vård och omsorg kan vänta till nästkommande vardag.

 I väntan på provtagning ska det förutsättas att brukaren är antingen covid- eller influensa-positiv. Se sida 5 i länkat dokument:

DocPlus - COVID 19 - PROVTAGNINGSENHET VID  NVH FÖR PATIENT OCH PERSONAL

Vardag

Vårdcentraler i Region Uppsala ska erbjuda möjligheten att hämta ut provmaterial samt att få ROS-etikett utskriven till provtagning för covid-19. Vårdcentralerna förväntas ej skriva provunderlaget. Vi rekommenderar att ansvarig personal på omsorgsboenden har en dialog med vårdcentralen de är kopplade till.

Jourtid

Under jourtid är det möjligt att få ROS-etikett för covid-19 provtagning utskriven på Uppsala Närakut Aleris & Ortopedakuten (våning 6), Dragarbrunnsgatan 72a Uppsala.

För covid-19 provtagning av personal inom vård och omsorg i Region Uppsala rekommenderas i första hand egenprovtagning (PCR). Följ länken för att se var och när man kan hämta och lämna kit:

Lämna prov för covid-19 i Uppsala län - 1177.

Kontakt

Hitta på sidan