Återgång till tidigare smittskyddsåtgärder i vård och omsorg 16 januari

De utökade smittskyddsåtgärderna som beslutades av hälso- och sjukvårdsdirektören samt TL HSVO upphör att gälla efter 15 januari. Från och med 16 januari gäller tidigare smittskyddsåtgärder i vård och omsorg.

Före jul beslutade TL HSVO om utökade smittskyddsåtgärder i vård och omsorg, se Utökade smittskyddsåtgärder i kommunal vård och omsorg.

Fortsatt hög smittspridning

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är fortsatt stor i Uppsala län. Det är därför viktigt att följa de smittskyddsåtgärder som gäller tills vidare. För att besök i vård och omsorg ska ske på ett säkert sätt så behöver verksamheten säkerställa att besökare inte har symtom på luftvägsinfektion eller annan smittsam sjukdom. Större sammankomster för personal kan innebära en risk för att flera smittas och samtidigt insjuknar i en luftvägsinfektion.

PCR-screening för luftvägsvirus av vuxna patienter

AU Epidemi och hygien vid Akademiska sjukhuset har beslutat att PCR-screening för luftvägsvirus av vuxna patienter som läggs in på sjukhus ska fortsätta, men övriga åtgärder som infördes i december tas bort.

Förändringar gällande smittskyddsåtgärder från 16 januari

 • Personal och studerande använder munskydd som source control när 2 meters avstånd inte kan hållas till vårdtagare. Rutinen att använda munskydd kontinuerligt under arbetspasset tas bort.
 • Krav på munskydd för patienter tas bort. Patienter på mottagningar och i poliklinisk verksamhet i regional hälso- och sjukvård ska erbjudas att använda munskydd.
 • Uppmaningen att besökare och medföljande ska vara restriktiva med att komma till hälso- och sjukvården tas bort.
 • Krav på munskydd för besökare tas bort. Besökare ska erbjudas att använda munskydd när de befinner sig i lokaler där vård och omsorg bedrivs.
 • Begränsningar av fysiska möten och utbildningar för personalgrupper tas bort.

Smittskyddsåtgärder som gäller sen tidigare

 • PCR-screening för covid-19, RS och influensa vid akut och planerad inskrivning av vuxna på sjukhus 
 • Minska antalet personal som har kontakt med varje enskild vårdtagare samt att begränsa tiden för kontakter.
 • Smittspårning av covid-19 i vård och omsorg
 • Vaccination mot covid-19 och influensa för personal och vårdtagare
 • Sortering (triagering) av vårdtagare utifrån misstänkt smittsamhet
 • Hantering av sjukdomssymtom hos personal, studerande och vårdtagare inklusive PCR-provtagning (ej antigentestning) enligt gällande provtagningsindikationer
 • Rutiner för personlig skyddsutrustning vid vård av vårdtagare med covid-19 och andra luftvägsinfektioner

Inom kommunal vård och omsorg gäller rekommendationerna om munskydd och att minska antalet kontakter mellan personal och vårdtagare i följande verksamheter: Särskilt boende för äldre, korttidsboende, hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende samt dagverksamhet för äldre.

Styrande dokument uppdateras med de nya rutinerna 16 januari

Kontakt