Ny tillfällig riktlinje om digitala vårdmöten – videomöten och tillfällig ersättning samt koder i Privera

Akut läge råder just nu gällande akuta CT-remisser till röntgen.

13 maj 2020

Ny tillfällig riktlinje

Med anledning av Covid-19 har behovet av att kunna utföra vårdmöten genom videosamtal mellan vårdgivare och patienter/anhöriga ökat. Det har därför beslutats om en tillfällig riktlinje, Digitala vårdmöten – Tillfällig riktlinje Videomöten, legala krav , som gäller tom den 31 augusti med möjlighet till förlängning. Riktlinjen omfattar alla verksamheter i Region Uppsala inklusive privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Uppsala. Har man tillgång till Cambio Cosmics lösning Min Hälsa så ska den i första hand användas.

I de fall Cambio Cosmics lösning Min Hälsa inte kan hantera:

  • Gruppsamtal/flerpartssamtal
  • Skärmdelning
  • Videomöte för vårdgivare som inte använder Cambio Cosmic som journalsystem


ska den regionövergripande riktlinjen vara styrande, Digitala vårdmöten - Tillfällig riktlinje Videomöten, legala krav

Region Uppsala kommer enbart erbjuda support på lösningar för digitala vårdmöten som är framtagna av Region Uppsala.

Det är viktigt att värna patientsäkerheten och kvaliteten i de tjänster som används i Region Uppsala.

Beslut av tillfällig riktlinje för digitala vårdmöten

Tillfällig ersättning till privata vårdgivare utan Cosmic

Vårdstyrelsen och Sjukhusstyrelsen har tagit beslut om tillfällig ersättning för videobesök med anledning av den tillfälliga riktlinjen om Digitala vårdmöten – Tillfällig riktlinje videomöten, legal krav. Läs mer om vilka som omfattas av ersättningen i Vårdstyrelsen - vårdgivare som omfattas och inte omfattas av ersättning för videobesök och Sjukhusstyrelsen - vårdgivare som omfattas och inte omfattas av ersättning för videobesök .

Ta del av besluten:
Beslut Tillfällig ersättningsmodell – Vårdsstyrelsen
Beslut Tillfällig ersättningsmodell - Sjukhusstyrelsen

Kodning i Privera

Det har tagits fram nya koder i Privera kopplat till den tillfälliga ersättningen gällande videobesök. För privata vårdgivare utan Cosmic finns mer information om kodningen på Priveras sida.