Akut läge gällande akuta CT-remisser till röntgen

Akut läge råder just nu gällande akuta CT-remisser till röntgen.  

13 maj 2020

Vi har ett mycket stort antal akuta CT-remisser som just nu väntar på att få en undersökning, där många är covid-patienter vilka tar mycket tid och resurser i anspråk.
Vi uppmanar därför till att en strikt bedömning görs, innan akut CT-remiss till röntgen skickas.

Vänlig hälsning
Adel Shalabi, 
Verksamhetschef
Bild- och funktionsmedicinskt centrum