Ny obligatorisk fråga om covid-19 i radiologibeställningar

Sedan 15 april innehåller samtliga radiologibeställningar i Cosmic till de enheter som använder regionens RIS en obligatorisk fråga om covid-19 i den medicinska informationen.

19 maj 2020

Frågan lyder:

”Ange nedan det Covidstatus som gäller när du skriver remissen"

Svarsalternativen är:

 • Ingen misstanke om covid-19
 • Misstänkt covid-19 Ej PCR-testad
 • Misstänkt covid-19 PCR-testad
 • Bekräftad covid-19


Exempel från Cosmic vid beställning av en MR-undersökning:

I RIS ser motsvarande medicinska information ut så här:

De utförande filialer i Cosmic som använder regionens RIS är:

 • Nukleärmedicinska avdelningen vid BFC, Akademiska sjukhuset
 • Röntgenmottagningen vid Akademiska sjukhuset
 • Röntgenmottagningen, Lasarettet i Enköping
 • Röntgenmottagningen i Östhammar
 • Röntgenmottagningen i Tierp
 • Klinisk fysiologiska laboratoriet vid Akademiska sjukhuset
 • Käk- och ansiktsröntgen, Akademiska sjukhuset
 • Kärlkirurgins interventionsenhet, Akademiska sjukhuset
 • Hjärtangiografilaboratoriet, Akademiska sjukhuset
 • Strålförberedande laboratoriet, Akademiska sjukhuset
 • Öppenvårdsenheten för hjärtsvikts laboratorium, Akademiska sjukhuset
 • Kirurgi utförandefilial, Akademiska sjukhuset
 • Kliniska fysiologiska laboratoriet, Lasarettet i Enköping
 • Röntgenmottagningen vid Elisabethsjukhuset
 • Uppsala Närakut Aleris utförandefilial
 • Aleris Röntgen Samariterhemmet Mammografienheten