Viktig information med anledning av värmebölja/höga temperaturer

SMHI har utfärdat en klass-1 varning för höga temperaturer för vår region. Det betyder risk för mer än 30 grader i minst tre dygn. Detta kommer att påverka såväl personal som allmänhet i hälso- och sjukvården.

Här finner ni några riktlinjer och information från Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala för att vidta åtgärder som minskar hälsoeffekter av både värmebölja och den pågående smittspridningen av covid-19.

Vanliga fläktar ska inte användas i gemensamma utrymmen med tanke på smittspridning:
Förbered för en sommar med både covid-19 och värmebölja

DocPlus - Värmebölja och hög luftfuktighet - åtgärdsplan

Hantera värmeböljor - information om risker och praktiska råd till personal inom vård och omsorg

Läkemedelsjusteringar vid vätskebrist, information till förskrivare

Kommunala läkemdelsförråd och läkemedelslistor 1,2,3

Johan Lugnegård, tf chefsläkare Akademiska sjukhuset

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Hitta på sidan