Förtydligande om serologisk provtagning av utomlänspatienter, utlandssvenskar och bosatta i Sverige som ännu inte fått svenskt personnummer

Samordnaren för provtagning vid Covid-19, Per Elovsson, förtydligar att serologisk provtagning av utomlänspatienter, utlandssvenskar och bosatta i Sverige som ännu inte fått svenskt personnummer som vistas i Uppsala län ska omfattas av provtagningen som sker i Region Uppsala