Hantering vid brist av Klorhexidin, ny rutin

Det råder brist på klorhexidinsprit, 5 mg/ml, i hela Sverige. Det är oklart hur länge bristen kommer att bestå.

Det kom några mindre leveranser till Sverige under vecka 25-26 av flaska 250 ml ofärgad klorhexidinsprit. Under vecka 29-30 ska flaska 1000 ml ofärgad samt flaska 250 ml färgad klorhexidinsprit finnas tillgänglig, även om i begränsad mängd. Dessa mängder kommer att kvoteras inom Sverige för att säkerställa att alla regioner får leveranser. Det har tagits fram en ny rutin Covid-19 – Klorhexidin – hantering av brist med information om prioritering av användning och alternativ till Klorhexidin 5 mg/ml. Se rutin: Covid-19 – Klorhexidin – hantering av brist

Varje enskild huvudman har själv ansvar för sin lagerhållning samt beställer Klorhexidin enligt sin ordinarie rutin.