Personlig skyddsutrustning som är avsedd att använda en gång är nu förbjudna att återanvända. Rutinen Covid-19 - rengöring och desinfektion av visir och skyddsglasögon gäller inte längre.

Arbetsmiljöverkets har beslutat att endast personlig skyddsutrustning som är CE-märkt eller har ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket är tillåtet att använda mot covid-19.

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att använda en gång, som exempelvis engångsvisir, är förbjudna att återanvända. Rutinen Covid-19 - rengöring och desinfektion av visir och skyddsglasögon gäller inte längre och har avpublicerats.

Anledningen till beslutet är att tillgången på skyddsutrustning nu är god och att den är CE-märkt, se nyhet från Arbetsmiljöverket.

 

Kontakt