Medicinsk information som behövs vid ansökan om förebyggande tillfällig föräldrapenning, uppdaterad rutin Covid-19 - sjukskrivning.

Försäkringskassan har förtydligat angående den medicinska informationen för intyg vid ansökan om förebyggande tillfällig föräldrapenning. Rutinen har uppdaterats med förtydligande om vilken blankett som ska användas och hur den ska fyllas i.

Försäkringskassan har förtydligat angående den medicinska informationen för intyg vid ansökan om förebyggande tillfällig föräldrapenning. Rutinen har uppdaterats med förtydligande om vilken blankett som ska användas och hur den ska fyllas i. Covid-19 - sjukskrivning.

Från och med den 1 juli 2020 kan föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, få en förebyggande tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från arbete.

För att föräldern ska ha rätt till ersättning krävs det ett läkarutlåtande där det framgår att det på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet någon gång från och med den 1 januari 2020 har genomgått för den allvarliga sjukdomen finns skäl att skydda barnet från smitta av det virus som orsakar covid-19.

Mer information om blanketten finns på Försäkringskassan.se

Kontakt