Ställ dina frågor om covid-vaccinationen

Så snart som möjligt efter årsskiftet börjar Region Uppsala vaccinera prioriterade grupper mot covid-19. Medarbetare inom vård och omsorg tillhör de grupper som kommer att erbjudas vaccin allra först, för att skydda både sina patienter och sig själva.

Många har frågor om vaccinen och hur vaccinationen kommer att gå till. För att besvara så många som möjligt öppnas nu en funktionsbrevlåda dit vård- och omsorgspersonal i Uppsala län kan skicka sina frågor. Frågorna kommer sedan att sammanställas och relevanta experter inom Region Uppsala kommer att besvara dem i korta filmer som publiceras på på samverkanswebben. 

- Vi har inte alla svar, och vi kanske inte kommer att hinna med alla frågor, men vi kan göra ett försök, säger vaccinationssamordnare Margareta Öhrvall.  

En väldigt viktig grupp 

Erbjudandet om att skicka frågor går ut till vårdmedarbetare inom både Region Uppsala och länets kommuner.

- Alla som arbetar inom vård och omsorg är en väldigt viktig grupp när det kommer till vaccinationen. Vi vill skydda våra medarbetare och vill därför att de ska vaccinera sig och på samma gång skydda patienter från smitta. Om vården ska orka med det hårda trycket är det också viktigt att personalen vaccinerar sig, så att de kan hålla sig friska och hjälpa till där de behövs bäst. Det finns väldigt många bra anledningar, säger Margareta Öhrvall.

Hitta på sidan