Uppdatering gällande provtagning av antikroppar hos personal i Region Uppsala efter vaccination

Provtagningen kommer att hålla öppet till och med sista september (30/9), under den tiden är det alltså möjligt att lämna prov. I första hand sker provtagningen på den egen enhet, enligt lokalt framtagen rutin. 

3 september 2021

Provtagning på annat ställe

Om provtagning sker på annat provtagningsställe måste en remiss i Cosmic RoS vara skriven i förväg (enligt tidigare instruktion). Provtagningsställen skriver inte remisser på plats. 

För de enheter som inte har tillgång till Cosmic kan remiss skrivas externt. Detta går till på följande sätt:

  1. Enheten samlar ihop alla provtagningsunderlag från den personal som önskar delta. 
  2. Underlagen skickas i förslutet kuvert med internpost till "Anna-Karin Lidström, VO infektion". Det behöver även vara angivet en kontaktperson för enheten, som får e-post när remisserna finns tillgängliga. 
  3. När kontaktpersonen meddelats att remisserna är klara kan personal lämna blodprov på valfritt provtagningsställe som hanterar Cosmic (vid osäkerhet - fråga respektive provtagningsställe innan). 

Kontakt